episil® - en barriär mot smärta

Så fungerar episil®

episil® är en receptfri medicinteknisk produkt som används vid inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i munhålan. episil® består av en lipidbaserad vätska som i kontakt med munslemhinnan omvandlas till en kliniskt dokumenterad skyddande och smärtlindrande gel som verkar lokalt och saknar systemiska biverkningar.

Smärtlindrande gelskikt

episil® är en receptfri medicinteknisk munhålevätska utan tillsats av konserveringsmedel. Den innehåller en patenterad blandning av lipider (fosfolipider (soja lecitin) och glyceroldioelat).

 

illustration-barriar aldreill

I kontakt med munslemhinnan omvandlas vätskan inom ett par minuter till ett gelskikt som fäster på munhålans slemhinnor. Gelskiktet fungerar som en skyddande barriär med kliniskt dokumenterad smärtlindrande effekt. episil® används vid inflammatoriska och smärtsamma tillstånd i munhålan som exempelvis oral mukosit, vilken är en vanlig sidoeffekt av kemo- och/eller radioterapi.

Enkel att använda

episil® pumpas in i munnen och vätskan fördelas så jämnt som möjligt i munhålan. Det är en fördel om strålen kan riktas mot speciellt utsatta områden i munhålan. Dosvolymen är liten, 0.15-0.45 mL vilket motsvarar 1-3 pumptryck. När vätskan kommer i kontakt med saliven i munhålan bildar den en gel som fäster på munslemhinnan. Det tar endast någon minut innan gelen bildats och den skyddande barriären skapats.episil kan med fördel användas strax innan måltider. Gelen kan upplevas som en hinna i munnen, vilket är helt normalt och visar att den skyddande effekten uppnåtts. Det är ofarligt att svälja eventuellt överskott.

Snabb och långtidsverkande effekt

Kliniska studier av cancerpatienter med oral mukosit har visat på en mycket god vidhäftningsförmåga på munslemhinnan av det gelskikt som episil® bildar. De kliniska studierna har visat att gelskiktet skyddar den såriga munslemhinnan och lindrar smärtan med i medeltal 40%. Smärtlindringen upprätthålls under 8 timmar. När man äter och dricker nöts gelskiktet successivt bort och man kan dosera episil® igen, allt efter behov.

 

graf cmyk aldreill

De kliniska studierna har visat att gelskiktet skyddar den såriga munslemhinnan och lindrar smärtan med i medeltal 40%.

Har ingen systemisk effekt

episil® bildar ett skyddande gelskikt på munslemhinnan. Den verkar lokalt genomatt skapa en barriär mot smärta. episil® har ingen systemisk effekt och är inte lokalirriterande. Det är ofarligt att svälja episil®.

Innehåll: Glyceroldioleat, fosfatidylkolin (soijalecitin), etanol, propylenglykol, polysorbat 80 och pepparmyntolja