episil® - en barriär mot smärta

Oral mukosit

Cancerbehandling kan orsaka oral mukosit

Oral mukosit är ett inflammatoriskt tillstånd i munslemhinnan. Det drabbar många patienter som behandlas med cytostatika och/eller strålning under cancersjukdom (Ref 3). Tillståndet orsakar rodnad, sår och inflammationer som kan vara mycket smärtsamma (Ref 4). Smärtorna kan i sin tur ge tal- och sväljsvårigheter samt orsaka viktnedgång. I allvarliga fall måste cancerbehandlingen avbrytas eller försenas på grund av att patienten inte kan äta och dricka och därmed behöver annan näringstillförsel och kanske sjukhusvistelse (Ref 5). Smärtan kan även kräva behandling med opioider. episil® har utvecklats för att skydda slemhinnan och minska smärtan i munhålan. Därmed kan patientens förmåga att äta och dricka upprätthållas och behovet av näringstillförsel och behandling av smärta i munnen med opioider minskar (Ref 2).
REFERENSER

1. Tiberg et al
Tiberg, F., Cavallin-Ståhl, E., Linden, M., Thuresson, K. and Hadjieva, T. Treatment
of oral mucositis pain by a bioadhesive barrier forming lipid solution.Support Care Cancer 2009, 17(7):918

2. Svanberg et al
Svanberg, A., Birgegård, G. and Öhrn, K. The effect of oral lipid solution and cryo-therapy on severe side effects of intensive chemotherapy. Support Care Cancer 2010, 18 (3), 67-220

3. Sonis ST
Sonis ST, Oral Mucositis in Cancer Therapy J Support Oncology 2004, 2(3):3-8.

4. Epstein et al. 2006
Epstein JB and Klasser GD. Emerging approaches for prophylaxis and management of oropharyngeal mucositis in cancer therapy. Expert Opinion Emerging Drugs 200, 11(2): 353-373.

5. Vera-Llonch et al. 2006
Vera-Llonch M, Oster G, et al. Oral mucositis in patients undergoing radiation treatment for head and neck carcinoma Cancer 2006, 106(2):329-336